dnes  9 - 11 h

Dokumenty

Dokumenty

Knihovní řád
Definuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků knihovny. Jeho součástí je ceník placených služeb a dalších poplatků.


Statistické výkazy
Obsahují kompletní data ze celý kalendářní rok (výpůjčky, návštěvníci, čtenáři, akce, hospodaření).


Provozní řád knihovny
Byl vydán především pro nájemce knihovny a návštěvníky akcí, jejichž pořadatelem není knihovna


Smlouva o pronájmu knihovny


Provozní řád pro práci s internetem


Smlouva o výpůjčce čtečky e-knih


Provozní řád klubu deskových her hRáj


Pravidla používání čteček elektronických knih


Smlouva o výpůjčce deskové hry


Výsledky průzkumu spokojenosti čtenářů knihovny provedený v roce 2016