dnes  13 - 16 h 

Orientace ve fondu

Orientace ve fondu

Oddělení pro dospělé

Krásná literatura (beletrie) je řazena abecedně podle příjmení autora. Pro snadnější orientaci je z fondu beletrie vyčleněna do samostatného regálu poezie.

Žánr označuje obrázek na hřbetu knihy.

Naučná literatura je řazena podle zásad mezinárodního desetinného třídění (MDT), kdy jednotlivé oblasti lidského poznání jsou vyjádřeny číselnými znaky – třídami. Uvnitř každé třídy je již řazení abecední podle prvního písmene příjmení autora.

Mezinárodní desetinné třídění – hlavní kategorie

 • 0             Všeobecnosti, informatika
 • 1             Filozofie, psychologie, morálka
 • 2             Náboženství
 • 3             Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, ekonomické vědy, právo,   správa, sociální péče, vzdělávání, národopis
 • 4             Neobsazena
 • 5             Přírodní vědy
 • 6             Lékařství, užité vědy, technika, zemědělství, průmysl, doprava
 • 7             Umění, zábava, sport
 • 8             Jazykověda, literatura, písemnictví
 • 9             Archeologie, geografie, historie, životopisy

Oddělení pro děti a mládež

Knihy jsou v oddělení pro děti rozděleny na beletrii (literaturu krásnou – pohádky, romány, říkanky, poezie) a literaturu naučnou.

Beletrie je podle barevného označení dole na hřbetu knihy rozdělena podle toho, pro kterou věkovou skupinu je kniha vhodná:

 • pro děti do 7 let
 • pro děti od 7 do 9 let
 • pro děti od 9 do 12 let
 • pro děti od 12 do 15 let

Beletrie je dále řazena podle abecedy příjmení autorů. Žánr označuje obrázek na hřbetu knihy. Přehled žánrů s odpovídajícími obrázky je vyvěšený v knihovně.

 

Naučná literatura je řazená podle mezinárodního desetinného třídění a prvního písmena z příjmení autora.