dnes zavřeno

Orientace ve fondu

Orientace ve fondu

Oddělení pro dospělé

Krásná literatura (beletrie) je řazena abecedně podle příjmení autora. Pro snadnější orientaci je z fondu beletrie vyčleněna do samostatného regálu poezie.

Beletrie je pomocí barevného značení nahoře na hřbetu knihy rozdělena do těchto tematických bloků:

 • historické romány
 • detektivní romány, thrillery
 • válečné romány
 • humor
 • sci-fi, fantasy
 • teens, romány pro dospívající
 • o přírodě
 • lékařská tematika

Naučná literatura je řazena podle zásad mezinárodního desetinného třídění (MDT), kdy jednotlivé oblasti lidského poznání jsou vyjádřeny číselnými znaky – třídami. Uvnitř každé třídy je již řazení abecední podle prvního písmene příjmení autora.

Mezinárodní desetinné třídění – hlavní kategorie

 • 0             Všeobecnosti, informatika
 • 1             Filozofie, psychologie, morálka
 • 2             Náboženství
 • 3             Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, ekonomické vědy, právo,   správa, sociální péče, vzdělávání, národopis
 • 4             Neobsazena
 • 5             Přírodní vědy
 • 6             Lékařství, užité vědy, technika, zemědělství, průmysl, doprava
 • 7             Umění, zábava, sport
 • 8             Jazykověda, literatura, písemnictví
 • 9             Archeologie, geografie, historie, životopisy

Oddělení pro děti a mládež

Knihy jsou v oddělení pro děti rozděleny na beletrii (literaturu krásnou – pohádky, romány, říkanky, poezie) a literaturu naučnou.

Beletrie je podle barevného označení dole na hřbetu knihy rozdělena podle toho, pro kterou věkovou skupinu je kniha vhodná:

 • pro děti do 7 let
 • pro děti od 7 do 9 let
 • pro děti od 9 do 12 let
 • pro děti od 12 do 15 let

Beletrie je dále řazena podle abecedy příjmení autorů. Žánr označuje obrázek na hřbetu knihy. Přehled žánrů s odpovídajícími obrázky je vyvěšený v knihovně.

 

Naučná literatura je řazená podle mezinárodního desetinného třídění a prvního písmena z příjmení autora.