dnes zavřeno

Poznáváme naši obec

Poznáváme naši obec

Jako doplňkové učivo hodin vlastivědy nabízíme program Poznáváme naši obec. Žáky seznámíme s vybranými kapitolami historie obce, nabízíme ukázku sbírky historických fotografií a dokumentů, zprostředkujeme setkání s pamětníky.

Zaměřujeme se především na období 11. století (Ostrovský klášter) a 13. století (středověké městečko na Sekance), období baroka (zámek a seznámení se zmizelými barokními památkami Hradištka), období druhé světové války (vystěhování Neveklovska, zřízení vojenského cvičiště zbraní SS a osudy vězňů z koncentračního tábora Hradištko). Program bývá doplněn promítáním tematických dokumentů.

Beseda může být zaměřena i na současný chod a vývoj obce, děti navštíví obecní úřad a seznámí se s jeho chodem, vysvětlíme si pojmy jako je samospráva, zastupitelstvo, volební období atd., povídáme si s dětmi o současných výhodách i nevýhodách života v naší obci, problémy, kterými se zabývá zastupitelstvo a jejich možným řešením.

Téma lekce závisí na domluvě s pedagogem.