dnes  13 - 16 h 

Virtuální U3V

Virtuální Univerzita třetího věku

POZOR! Přihlášení do zimního semestru 2020 v úterý 6. října 2020 od 9.30 do 11 hodin!

AKTUÁLNÍ INFORMACE: Protože je okres Praha-západ na systému pohotovostních stupňů MZ ČR (tzv. semaforu) označen červeně, platí dočasně úplný zákaz prezenční výuky na vysokých školách, včetně celoživotního vzdělávání, pod které spadá i Univerzita třetího věku. V současné době je tedy studium možné pouze formou domácího samostudia.

 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

VU3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé České republiky, čímž poskytuje stejné příležitosti ke studiu nejrůznějšího zaměření všem seniorům. Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahájili činnost Virtuální Univerzity  třetího věku v říjnu 2019.

Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Probíhá 1x za 14 dní od října do prosince (zimní semestr) a od února do dubna (letní semestr), v úterý od 9.30 do 11 h.

Přehled témat:

  • ZS 2019: Genealogie: hledáme své předky
  • LS 2020: Barokní architektura v Čechách
  • ZS 2020: České dějiny a jejich souvislosti
  • LS 2021: České dějiny a jejich souvislosti II.

Předběžní zájemci se mohou přihlásit na e-mailu knihovna@hradistko.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.

Termíny přednášek pro zimní semestr 2020:

Pozor! Zatím neprobíhá, pouze formou samostudia.

  • 6. října 2020 v 9.30 h
  • 20. října 2020 v 9.30 h
  • 3. listopadu 2020 v 9.30 h
  • 10. listopadu 2020 v 9.30 h
  • 24. listopadu 2020 v 9.30 h
  • 8. prosince 2020 v 9.30 h