dnes zavřeno

Virtuální U3V

Virtuální Univerzita třetího věku

ZIMNÍ SEMESTR 2021

Do zimního semestru 2021 se můžete přihlásit e-mailem nebo osobně v úterý 5. října 2021 od 9.30 do 11 hodin.

Téma: Leonardo da Vinci

Termíny přednášek:

Pozor! Zda se přednášky uskuteční v knihovně či formou domácího samostudia, závisí na aktuální epidemiologické situaci.

 • 5. října 2021 v 9.30 h
 • 19. října 2021 v 9.30 h
 • 2. listopadu 2021 v 9.30 h
 • 16. listopadu 2021 v 9.30 h
 • 30. listopadu 2021 v 9.30 h
 • 14. prosince 2021 v 9.30 h

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

VU3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé České republiky, čímž poskytuje stejné příležitosti ke studiu nejrůznějšího zaměření všem seniorům. Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahájili činnost Virtuální Univerzity  třetího věku v říjnu 2019.

Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Probíhá 1x za 14 dní od října do prosince (zimní semestr) a od února do dubna (letní semestr), v úterý od 9.30 do 11 h.

Přehled témat:

 • ZS 2019: Genealogie: hledáme své předky
 • LS 2020: Barokní architektura v Čechách
 • ZS 2020: České dějiny a jejich souvislosti
 • LS 2021: České dějiny a jejich souvislosti II.
 • ZS 2021: Leonardo da Vinci

Předběžní zájemci se mohou přihlásit na e-mailu knihovna@hradistko.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.