dnes  13 - 16 h 

Virtuální U3V

Virtuální Univerzita třetího věku

ZIMNÍ SEMESTR 2023

Do zimního semestru 2023 se můžete přihlásit e-mailem nebo osobně v úterý 3. října 2023 od 9.30 do 11.30 hodin.

Téma: Habsburkové bez trůnu

Poplatky: 400,- Kč/posluchač/kurz/semestr.

Termíny přednášek:

 • 3. října 2023 v 9.30 h
 • 17. října 2023 v 9.30 h
 • 31. října 2023 v 9.30 h
 • 14. listopadu 2023 v 9.30 h
 • 28. listopadu 2023 v 9.30 h
 • 12. prosince 2023 v 9.30 h

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

VU3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé České republiky, čímž poskytuje stejné příležitosti ke studiu nejrůznějšího zaměření všem seniorům. Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahájili činnost Virtuální Univerzity  třetího věku v říjnu 2019.

Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Probíhá 1x za 14 dní od října do prosince (zimní semestr) a od února do dubna (letní semestr), v úterý od 9.30 do 11.30 h.

Přehled témat:

 • ZS 2019: Genealogie: hledáme své předky
 • LS 2020: Barokní architektura v Čechách
 • ZS 2020: České dějiny a jejich souvislosti
 • LS 2021: České dějiny a jejich souvislosti II.
 • ZS 2021: Leonardo da Vinci
 • LS 2022: Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • ZS 2022: Rituály evropských královských rodů
 • LS 2023: Křesťanská ikonografie a hagiografie
 • ZS 2023: Habsburkové bez trůnu

Předběžní zájemci se mohou přihlásit na e-mailu knihovna@hradistko.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.