dnes zavřeno

Historie a současnost

Historie a současnost

První veřejná knihovna na Hradištku byla zřízena v roce 1921 na základě přijetí nového zákona o obecních knihovnách. Byla umístěna ve škole, kde byla na knihy vyhrazena jedna skříň. Knihovní fond tvořily především dary.

Sbor dobrovolných hasičů daroval celou svoji knihovnu, která čítala přes 70 svazků. Celkem bylo k půjčení 232 knih, dvě třetiny tvořily zábavné knihy, jednu třetinu knihy poučné. Knihovníkem byl tehdejší ředitel školy Václav Kletečka.

O pozdější historii toho mnoho nevíme a budeme rádi za jakékoli informace. Po r. 1989 sídlila knihovna na zámku, většinu času ve 2. patře a o její provoz se starala Z. Křivánková.

Od roku 2015 sídlí knihovna v ulici Chovatelů 500. V bezbariérovém prostoru kromě tradičních služeb (půjčování knih, časopisů) nabízíme mnohem více.

Půjčujeme e-knihy, deskové hry, audioknihy, pořádáme kulturní a společenské akce, tematické lekce pro školu a školku, pravidelně se zde koná dámský klub, klub pidičtenářů, klub deskových her, výuka angličtiny pro dospělé a kurz jógy.

Pomáháme regionálním badatelům a historikům, máme sbírku historických fotografií a dokumentů obce, píšeme obecní kroniku a zaznamenáváme zajímavé příběhy ze života pamětníků.

V roce 2016 byla knihovnice Lucie Hašková oceněna titulem Středočeský Kramerius pro nejlepší neprofesionální knihovníky Středočeského kraje.

V roce 2020 udělil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR u příležitosti předání ceny Knihovna roku 2020 v kategorii základní knihovna ocenění za mimořádnou práci knihovny na poli regionální historie s mezinárodním přesahem, komunitní aktivity pro všechny věkové skupiny a profesionální přístup knihovnice.